Valikko

Ihmisestä on kysymys

Logoterapeutit LTI/LIF® Pirjo Möller ja Tuula Katainen kirjoittivat logoterapian ihmiskäsityksestä ja vanhustyöntekijä LTI® koulutuksesta Suomen Geronomiliiton julkaisemaan Geronomi -lehteen (1/2016). Artikkelissa esitellään logoterapian ihmiskäsitystä ja pohditaan sen merkitystä työssä yleensä sekä erityisesti vanhustenhoidossa. Lehden julkaisija Suomen Geronomiliitto ry valvoo geronomi (AMK) -tutkinnon suorittaneiden geronomien ja geronomiopiskelijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja. Liiton tavoitteena on edistää jäsentensä ja vanhustyön eri ammattialojen välistä yhteistoimintaa sekä parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Yhdistys työskentelee geronomien ammattitiedon ja -taidon kehittämiseksi sekä geronomi (AMK) -tutkinnon ja osaamisen tunnettavuuden lisäämiseksi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email