Valikko
Koulutus Logoterapia

Selätä lomaltapaluustressi ja löydä oma polkusi tasapainoon

Kaunis ja vaihtelevia tunnelmia ja säitä sisältänyt kesä on jo kääntymässä loppupuolelle. Yhä useammin – niin kanssaihmisiltä keskusteluissa kuin bussissakin kuultuna – toistuu ajatus lomalta paluun ahdistavuudesta. Sama työ, samat kuviot, sama arki joko ristiriitoineen tai puuduttavana edessä ja tunne siitä, että vain seuraavaa lomaa odotellen jaksaa eteenpäin puskea. Aikamme varoittaa monenlaisista vaikeuksista lähitulevaisuudessa ja kertoo pahoinvoinnista kaikissa ikäryhmissä ja elämänvaiheissa. Elämä ei kuitenkaan odota, se kulkee eteenpäin joka hetki. ”Mutt kun, jos kun, sitten kun…” ajattelu ja toivo paremmasta vain yllätysten tai sattuman kautta sitoo voimia ja toimeen tarttumisen intoa. 

Miten olisi, jos kaiken keskellä ottaisitkin selkeän päämäärän, rohkean askeleen ja alkaisit rohkeasti kuoriutua omaksi autenttiseksi itseksesi? Lähtisit aktiivisesti pohtimaan, mihin suuntaan suunnistaa, millaiseksi ihmiseksi kasvaa, mitä itsessäsi vahvistaa ja millaiseen elämään ja työrooliin rakentua. Miten irti uhriutumisesta tai kiusaajan roolista? Miten vapautua moninaisista ristikkäisistäkin rooliodotuksista ja paineista, jatkuvasta riittämättömyyden tunteesta? Mihin suunnata voimansa ja tarmonsa työn mentyä tai eläkeiän koitettua? 

Logoterapia on prof. Viktor E. Franklin kehittämää elämäntaitoa, kykyä parantua ja parantaa. Sen ytimessä on oman ihmiskäsityksensä pohtiminen ja soveltaminen. Mikä tekee ihmisesti ihmisen, sinusta ja hänestä juuri sinut ja hänet? Voiko ihminen muuttua, milloin hän voi muuttua ja mikä häntä muuttaa? Mikä tekee ihmisestä arvokkaan, arvostettavan? Millaista ihmistä itse arvostan? Me odotamme ulkoista arvostusta ja ulkoisia motivaationlähteitä toiminnallemme ja ratkaisuillemme. Jos emme tiedä, mitä oikeasti elämässä toivomme, suuntaamme Franklin mukaan usein sinne, minne emme ainakaan halua: toisten toiveiden ja odotusten tai yleisen ajattelun mukaan. 

Mikä tekee ihmisestä onnellisen? Olemme tutkimusten mukaan tiettävästi maailman onnellisin kansa, jonka eri ikäryhmien mediat ja monet tutkimukset kertovat kuitenkin voivan huonosti. Työssä olevat eivät jaksa, opiskelijat eivät luota eivätkä jaksa, työttömät eivät usko tulevaisuuteensa. Jotakin on pielessä näin ristiriitaisissa tuloksissa. 

Mika Aaltola kuvaa onnellisuutta ensi sijassa taidoksi – ei tunteeksi. Miten tuollaista taitoa voisi oppia ajassamme, jossa todella kaikkea negatiivista on esillä kaikissa tiedotusvälineissä. Olosuhteita ei yksittäinen ihminen aina voi muuttaa, mutta omaa suhtautumistaan ja perusvirettään kyllä. Olosuhteisiin voimme pyrkiä vaikuttamaan yhteisellä toiminnalla, poliittisellakin päätöksenteolla. Se on kuitenkin hidas prosessi. 

Omaan tilanteeseemme ja mielialaamme voimme kukin omalla kohdallamme ottaa kantaa ja päättää, miten orientoidumme. Tulevaisuudesta, taloudellisesta kehityksestä ja geopoliittisistakin ilmiöistä ei mikään sukupolvi ole voinut olla varma ja silti elämää on ollut elettävä ja on eletty, arkea rakentaen, parempia ja toimivampia ratkaisuja etsien. Mistä siis tässä ajassa rohkeus, luottamus, halu ja taito onnellisuuteen?

Viime aikoina on paljon etsitty elämään merkityksellisyyttä. Logoterapiassa puhutaan sen sijaan mieluummin elämän tarkoituksesta, jonka mukaan orientoituminen tuo levollisuutta, rentoutta ja rohkeutta objektiivisestikin arvioiden elämään: miten tuoda omilla lahjoillaan ja kyvyillään jotakin hyvää tähän ihmisten maailmaan. Kysymys ei ole siitä, mitä muut minulta vaativat tai odottavat, vaan mikä on tarkoituksellista ja eettisesti hyvää lisäävää, minulle konkreettisesti tässä ja nyt mahdollista. 

Mitäpä jos lähtisit löytämään logoterapiaopinnoista uutta perspektiiviä ja näkökulman vaihtamista tai laajentamista? Logoterapiaopinnoissa etsitään vuorovaikutuksellisen oppimismenetelmän avulla ja ohjatusti eväitä juuri näiden kysymysten ratkaisuun. Moniammattialainen ja eri ikäisten joukko yhdessä takaa jo sinänsä näkökulmien laajentamisen ja uusien oivallusten ilmapiirin. Ihmiskäsityksen ja ihmisen kokoisen paikan tunnistaminen, elämän tarkoituksellisuuden etsiminen ja löytäminen, ulkoaohjautuvuuden vähentäminen ja juuri minun kyvyilläni, lahjoillani, kokemuksellani ja voimillani oman autenttisen paikkani täyttäminen ovat opiskelijoiden kokemusten mukaan tapahtuneet opinnoissa. Prosessi tuo rohkeutta tehdä tarvittaessa suuriakin muutoksia elämässä tai auttaa huomaamaan juuri tällaisen elämäni arvon.

Logoterapian perusopinnot ovat kaikille avoimia ilman ammatillisia jatko-opintosuunnitelmiakin. Ne ovat myös pohjana logoterapiaohjaajan LTI (60op), logoterapeutin LTI (100op) sekä logoterapeuttisen työnohjaajan LTI (65op) opinnoille.  

Suomen Logoterapiainstituutti Oy käynnistää seuraavat

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email