Valikko

Logoterapian perusopinnot LTI® (25 op) 12.10.2022-12.8.2023

Etsitkö tarkoituksellisuutta elämääsi ja työhösi? Tarkoituksen, merkityksen ja mielekkyyden kokemukset liittyvät läheisesti ihmisen hyvinvointiin. Logoterapian eli tarkoituskeskeisen ajattelun opiskelu tarjoaa henkisen kasvun mahdollisuuksia, voimavaroja ja rakentavia selviytymiskeinoja kaikille iästä ja elämäntilanteesta riippumatta. Etsit sitten uutta virtaa ja näkemystä elämääsi tai haluat laajentaa ammattitaitoasi ihmisten parissa ja parhaaksi, nämä opinnot ovat juuri Sinulle. Logoterapian perusopinnot on … Lue lisää

Logoterapian syventävät opinnot (30 op) 26.1.-16.12.2023

Kenelle  Opinnot on tarkoitettu instituutin hyväksymät perusopinnot (25 op) suorittaneille ja logoterapiaohjaajiksi aikoville. Opiskelijan tausta voi olla sosiaali- ja terveydenhuollossa, opetus- ja kasvatustyössä, liiketoiminnassa, henkilöstöhallinnon ja johtamisen tehtävissä, terapia-alalla, muissa asiantuntijatehtävissä tai esimerkiksi valmentamisessa. Työpaikkojen välissä oleville ja eläkkeelle siirtyville logoterapiaopinnot ovat hyvä vaihtoehto suunnan tarkistamiseen.  Logoterapiaohjaajan LTI® (60 op) ja logoterapeutin LTI ® (100 … Lue lisää

Soveltavaa logoterapiaa (20 op) 2.9.2022-10.11.2023

Logoterapia käytännön työssä   Koulutus on tarkoitettu Logoterapiaohjaaja LTI® -opinnot (60 op) suorittaneille ja logoterapeuttiopinnoissa jatkaville.  Koulutuksen tavoite  Opiskelun tavoitteena on syventää ja sisäistää logoterapian teoriaa, näkökulmia ja auttamismenetelmiä sekä lisätä opiskelijan ammatillista osaamista siten, että hän kykenee siirtämään logoterapian ihmiskäsitystä, arvo- ja tarkoituskeskeisyyttä, teoriaa ja menetelmiä omaan työhönsä, työyhteisöönsä ja elämänpiiriinsä logoterapian vaikuttavuuden vahvistamiseksi … Lue lisää

Logoterapeuttinen työnohjaaja LTI® ammatilliset erikoistumisopinnot 10.10.2022 – syyslukukausi 2024

LOGOTERAPEUTTINEN TYÖNOHJAUS Logoterapeuttisen arvo-, tarkoitus- ja voimavarakeskeisen työnohjauksen keskiössä ovat yksilön ammatillinen uusiutuminen ja työssä jaksaminen, työhyvinvoinnin vahvistaminen. Yksilö-, esimies-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjaukset ovat luottamuksellisia ja tavoitteellisia prosesseja, joissa työnohjaaja nojaa vahvasti logoterapian ihmiskäsitykseen ja sen muihin keskeisiin periaatteisiin ottaen huomioon ihmisen ainutkertaisuuden ja hänen kykynsä tehdä vastuullisia valintoja arkityössään. Työnohjaus auttaa ohjattavaa löytämään henkilökohtaiset … Lue lisää

Räätälöitävät logoterapiakoulutukset

Suomen Logoterapiainstituutti

Räätälöimme eri teemoista ja eri ammattialoille eri mittaista koulutusta logoterapian viitekehyksessä asiakkaan toiveitten mukaan. Alla esimerkkejä toteutuneista koulutuksistamme: Lapsista ja nuorista on kysymys Ihmisestä on kysymys – logoterapian ihmiskäsitys pohjavireeksi kohtaamisessa Elämällä on tarkoitus Sano ”kyllä” elämälle Ainutkertainen elämäni – oman elämän tarkastelu logoterapeuttisen elämäkertakirjoittamisen avulla Mieli ja tarkoitus työssä ja työyhteisössä Vanhuus mielekkäänä elämän … Lue lisää

MINUN ELÄMÄNI – verkkokoulutus, alkaa jälleen 22.3.2022

Sisältö Minun elämäni -kurssilla omaa elämänkulkua tarkastellaan uusista näkökulmista sellaisena kuin se meille tällä hetkellä näyttäytyy ja suuntaudutaan edessä olevaan elämään voimavara- ja tarkoituskeskeisesti. Tarkastelun viitekehyksen kurssille antaa psykiatrian ja neurologian professori Viktor E. Franklin kehittämä logoterapia ja eksistenssianalyysi. Menetelmä pohjautuu Franklin oppilaan, psykologian tohtori Elisabeth Lukasin luomaan työskentelymalliin. Kenelle Kurssi sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tarkastelemaan oman elämänsä … Lue lisää

Lasten ja nuorten kasvun tukemisen logoterapeuttiset erikoistumisopinnot (25op) 26.1.-16.12.2022

Koulutuksen tavoitteena on antaa ymmärrystä ja valmiuksia lapsen ja nuoren kasvun tukemiseen omaksi,  autenttiseksi ja ainutkertaiseksi itsekseen. Se antaa ymmärrystä vanhemman ja työntekijän oman ihmiskäsityksen merkityksestä työssä ja tavoitteena on ihmiskäsityksen kirkastaminen. Koulutuksesta saa eväitä arvostavaan kohtaamiseen ja aikuisena rinnalla olemiseen – lapsen ja nuoren tasolle nousemiseen. Koulutuksessa käsitellään myös oman työn tarkoituksellisuuden sisäistämistä ja … Lue lisää