Valikko

Mielen kuntokoulua -kurssi 12.6. Hämeenlinnassa

Mielen kuntokoulua -kurssi Kuvaus Kurssilla käsitellään prof. Viktor E. Franklin kehittämän logoterapian ajatuksia mielen hyvinvointiin ja elämän tarkoituksen löytämiseen. Kokonaisvaltainen kunnosta huolehtiminen on elämänlaatua nostava ja jo tunnettu keino. Fyysinen ja psyykkinen kuntokoulu ovat tuttuja käsitteitä, mutta mielen kuntokoulua tarvitaan niiden lisäksi. Ajatus pohjautuu logoterapian ihmiskäsitykseen, missä fyysinen, psyykkissosiaalinen ja henkinen olemuspuoli muodostavat kokonaisuuden ja … Lue lisää

Minun elämäni – verkkokurssi 5.9. alkaen

Omaa elämänkulkua tarkastellaan logoterapeuttisista näkökulmista sellaisena kuin se meille tällä hetkellä näyttäytyy. Parhaimmillaan sekä menneisyys, tulevaisuus että tämä hetki koetaan tarkoituksellisina ja voimavaroja antavina.

Läsnäolo- ja verkkokoulutuksiin on jatkuva haku ja uusi ryhmä perustetaan, kun osallistujia on riittävästi.

Lapsistamme ja nuoristamme on kysymys -verkkokurssi 4.10.-5.10.

Lapsistamme ja nuoristamme on kysymys. Miten logoterapian ajatukset auttavat lapsen kohtaamisessa ja tukemisessa? -verkkokurssi Kuvaus Ajassamme on selkeästi antropologista, eettistä ja eksistentiaalista kriisiä, jossa ihmisyys ja jokaisen ihmisen elämän arvo ja tarkoituksellisuus ovat kadoksissa. Lapset ja nuoret kokevat sen usein toivottomuutena, ahdistuneisuutena ja mm. agressioina, depressioina, addiktioina. He kaipaavat rinnalleen kuuntelevaa, läsnäolevaa aikuista kasvuun kuuluvien … Lue lisää

Kestävää elämää -tulossa syksyllä

Aikamme tuoman ahdistuksen keskeltä kohti tasapainoa.

Vaikuttaa siltä, että aikamme hektinen elämä aiheuttaa monissa meissä ahdistusta. Monimutkainen maailma täynnä loputtomia valinnan mahdollisuuksia lisää paineita entisestään.

Tänään, jos milloin, tarvitsemme aitoa Itsensä johtamisen kykyä.

Autobiografia 14.9.2023 alkaen

AUTOBIOGRAFIA 2023-2024  – logoterapeuttinen oman elämän ohjattu tarkastelu (20 op)  Kohderyhmä ja tavoite  Koulutus on ammatillista lisäkoulutusta ja tarkoitettu logoterapiaohjaajille LTI®, joilla on aiemmin suoritettuna myös ”Soveltavaa logoterapiaa – logoterapiaa asiakastyössä” (20 op). Koulutuksen kuluessa toteutetaan oman elämän eksistentiaalista analysointia elämäkerran kirjoittamisen ja ohjatun tarkastelun avulla psykologian tohtori, logoterapeutti Elisabeth Lukasin kehittämällä tarkoitusorientoituneella menetelmällä. Tavoitteena … Lue lisää

Logoterapian syventävät opinnot (30 op) 26.1.-16.12.2023

Opintojen tavoitteena on laajentaa ja syventää opiskelijan ammatillista ja elämäntaidollista osaamista ja auttaa logoterapian teoriatiedon laajentamisessa, sisäistämisessä ja siirtämisessä elämään ja työhön.

Opinnot on tarkoitettu instituutin hyväksymät perusopinnot (25 op) suorittaneille ja logoterapiaohjaajiksi aikoville.

Logoterapeuttinen työnohjaaja LTI® ammatilliset erikoistumisopinnot alkuvuodesta 2023

LOGOTERAPEUTTINEN TYÖNOHJAUS Logoterapeuttisen arvo-, tarkoitus- ja voimavarakeskeisen työnohjauksen keskiössä ovat yksilön ammatillinen uusiutuminen ja työssä jaksaminen, työhyvinvoinnin vahvistaminen. Yksilö-, esimies-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjaukset ovat luottamuksellisia ja tavoitteellisia prosesseja, joissa työnohjaaja nojaa vahvasti logoterapian ihmiskäsitykseen ja sen muihin keskeisiin periaatteisiin ottaen huomioon ihmisen ainutkertaisuuden ja hänen kykynsä tehdä vastuullisia valintoja arkityössään. Työnohjaus auttaa ohjattavaa löytämään henkilökohtaiset … Lue lisää