Valikko

Kestävää elämää -verkkokurssi 23.3. alkaen

Aikamme tuoman ahdistuksen keskeltä kohti tasapainoa.

Vaikuttaa siltä, että aikamme hektinen elämä aiheuttaa monissa meissä ahdistusta. Monimutkainen maailma täynnä loputtomia valinnan mahdollisuuksia lisää paineita entisestään.

Tänään, jos milloin, tarvitsemme aitoa Itsensä johtamisen kykyä.

Minun elämäni – verkkokurssi 7.2. alkaen

Omaa elämänkulkua tarkastellaan logoterapeuttisista näkökulmista sellaisena kuin se meille tällä hetkellä näyttäytyy. Parhaimmillaan sekä menneisyys, tulevaisuus että tämä hetki koetaan tarkoituksellisina ja voimavaroja antavina.

Läsnäolo- ja verkkokoulutuksiin on jatkuva haku ja uusi ryhmä perustetaan, kun osallistujia on riittävästi.

Logoterapian perusopinnot LTI® (25 op) 18.1.-3.11.2023

Tarkoituksen, merkityksen ja mielekkyyden kokemukset liittyvät läheisesti ihmisen hyvinvointiin. Logoterapian eli tarkoituskeskeisen ajattelun opiskelu tarjoaa henkisen kasvun mahdollisuuksia, voimavaroja ja rakentavia selviytymiskeinoja kaikille iästä ja elämäntilanteesta riippumatta.

Logoterapian syventävät opinnot (30 op) 26.1.-16.12.2023

Opintojen tavoitteena on laajentaa ja syventää opiskelijan ammatillista ja elämäntaidollista osaamista ja auttaa logoterapian teoriatiedon laajentamisessa, sisäistämisessä ja siirtämisessä elämään ja työhön.

Opinnot on tarkoitettu instituutin hyväksymät perusopinnot (25 op) suorittaneille ja logoterapiaohjaajiksi aikoville.

Logoterapeuttinen työnohjaaja LTI® ammatilliset erikoistumisopinnot alkuvuodesta 2023

LOGOTERAPEUTTINEN TYÖNOHJAUS Logoterapeuttisen arvo-, tarkoitus- ja voimavarakeskeisen työnohjauksen keskiössä ovat yksilön ammatillinen uusiutuminen ja työssä jaksaminen, työhyvinvoinnin vahvistaminen. Yksilö-, esimies-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjaukset ovat luottamuksellisia ja tavoitteellisia prosesseja, joissa työnohjaaja nojaa vahvasti logoterapian ihmiskäsitykseen ja sen muihin keskeisiin periaatteisiin ottaen huomioon ihmisen ainutkertaisuuden ja hänen kykynsä tehdä vastuullisia valintoja arkityössään. Työnohjaus auttaa ohjattavaa löytämään henkilökohtaiset … Lue lisää

Räätälöitävät logoterapiakoulutukset

Suomen Logoterapiainstituutti

Räätälöimme eri teemoista ja eri ammattialoille eri mittaista koulutusta logoterapian viitekehyksessä asiakkaan toiveitten mukaan. Alla esimerkkejä toteutuneista koulutuksistamme: Lapsista ja nuorista on kysymys Ihmisestä on kysymys – logoterapian ihmiskäsitys pohjavireeksi kohtaamisessa Elämällä on tarkoitus Sano ”kyllä” elämälle Ainutkertainen elämäni – oman elämän tarkastelu logoterapeuttisen elämäkertakirjoittamisen avulla Mieli ja tarkoitus työssä ja työyhteisössä Vanhuus mielekkäänä elämän … Lue lisää

Lasten ja nuorten kasvun tukemisen logoterapeuttiset erikoistumisopinnot (25op) 26.1.-16.12.2022

Koulutuksen tavoitteena on antaa ymmärrystä ja valmiuksia lapsen ja nuoren kasvun tukemiseen omaksi,  autenttiseksi ja ainutkertaiseksi itsekseen. Se antaa ymmärrystä vanhemman ja työntekijän oman ihmiskäsityksen merkityksestä työssä ja tavoitteena on ihmiskäsityksen kirkastaminen. Koulutuksesta saa eväitä arvostavaan kohtaamiseen ja aikuisena rinnalla olemiseen – lapsen ja nuoren tasolle nousemiseen. Koulutuksessa käsitellään myös oman työn tarkoituksellisuuden sisäistämistä ja … Lue lisää

Logoterapian syventävät opinnot LTI® (30 op) Turussa 2.9.2021-11.6.2022

Logoterapiaohjaajaksi ja logoterapeuteiksi aikoville Opinnot on tarkoitettu logoterapian perusopinnot LTI® (25 op) suorittaneille ja logoterapiaohjaajiksi aikoville. Opiskelijan tausta voi olla sosiaali- ja terveydenhuollossa, opetus- ja kasvatustyössä, liiketoiminnassa, henkilöstöhallinnon tehtävissä, terapia-alalla, asiantuntijatehtävissä tai esimerkiksi valmentamisessa. Työpaikkojen välissä oleville ja eläkkeelle siirtyville logoterapiaopinnot ovat hyvä vaihtoehto suunnan tarkistamiseen. Logoterapiaohjjaaja LTI® ja logoterapeutti LTI® on ammatillista täydennyskoulutusta, ammatillisia … Lue lisää