Valikko

Logoterapia ja luonto henkisen hyvinvoinnin perustana

Koulutus Logoterapia

Me kaikki kaipaamme hyvinvointia elämäämme, sekä itsellemme että läheisillemme. Hyvinvointi on henkilökohtainen kokemus. Elämää saattaa rajoittaa fyysinen sairaus, ikääntymisen tuomat hidasteet tai psyykkiset elämänhallinnan kysymykset, ehkä vuorovaikutuksen tai ympäristön haasteet.  Kaikesta edellisistä huolimatta voimme kuitenkin voida henkisesti hyvin, laajentamalla omaa ihmiskäsitystä ja elämänfilosofiaamme fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta inhimilliseen suuntaan. Pyrkimällä pois näkemyksestä, että elämämme on … Lue lisää

Tarkoituksellinen elämä

Erilaiset kriisit koskettavat jokaista meitä, on ns. kehityskriisejä, erilaisia elämänkriisejä ja niitä, joita kutsutaan traumaattisiksi kriiseiksi. Tieto siitä, että kriiseistä on mahdollista selviytyä, ja että kriisiin sisältyy myös mahdollisuus, voi auttaa sietämään tämän hetkisen tuskan ja epävarmuuden tai muun pahan olon.

Rohkeus, resilienssi ja hengen uhmavoima -webinaari

Webinaarin tallenne 17.2.2021 klo 18 järjestäjänä Suomen Logoterapiainstituutti Oy ja Suomen Logoterapeutit LIF ry. Miten vastaamme elämän esittämiin kysymyksiin? Alistummeko vai nostaako uhmakkuus päätään? Vai jotain siltä väliltä? Onko resilienssistä apua ennaltaehkäisyyn vai tilanteista selviytymiseen? Entä mikä on hengen uhmavoiman paikka ja tehtävä elämän haastaessa? Mitä nuo sanat oikein tarkoittavat ja miten niiden avulla voimme … Lue lisää

Sisäinen puhe

Monilla meillä on tapana puhua hiljaa itsellemme. Se on äänetöntä yksinpuhelua ja välillä sisäistä vuoropuhelua, ikään kuin keskustelua itsensä kanssa. Joskus olemme hyvinkin tietoisia sisäisestä puheestamme, joskus taas emme kiinnitä siihen mitään huomiota. Siihen kannattaisi kuitenkin kiinnittää huomiota, koska sillä on paljon merkitystä vointiimme. Sisäinen puhe on ajatuksia.  Sisäisen puheen esiintymistä ja merkitystä on myös … Lue lisää

Häpeä ja syyllisyys elämänrohkeutta rajoittamassa -webinaari

Webinaaritallenne 20.1.2021 järjestäjänä Suomen Logoterapiainstituutti Oy, puhujina Päivi Raikaslehto sekä Pirjo Möller. Häpeän ja syyllisyys vievät tilaa omalta hyvinvoinnilta ja pitkittyneenä sävyttävät elämää ja ihmissuhteita. Mistä häpeä kumpuaa? Mikä saa tunteen pintaan joillakin herkästi ja usein, joillakin tuskin koskaan. Onko syyllisyyskin tunne, jonka syystä en ole oikein selvillä. Vai onko syyllisyys aitoa, olen ehkä tehnyt … Lue lisää

Elämän saranakohdat – uusia alkuja -webinaari

Webinaari 9.12.2020 klo 18 järjestäjänä Suomen Logoterapiainstituutti Oy. Puhujana Pirjo-Riitta Kataja Mitä ovat elämän saranakohdat? Muutosvaiheita, joissa samalla tavalla jatkaminen ei enää tule kyseeseen. Saranakohdat voivat johtua sekä positiivisista että negatiivisista osaksemme tulleista elämämme tapahtumista. Meidän tulee prosessoida uutta tilannetta jollain lailla. Mitä eväitä voimme prosessiimme saada Logoterapeuttisesta lähestymistavasta? Mihin suuntaan edessä oleva ovi avautuu … Lue lisää

Terveys elämän arvona -webinaari

Suomen Logoterapiainstituutin webinaari tallenne 11.11.2020. Puhujina Päivi Raikaslehto sekä Pirjo Möller. Terveys, yksi elämän tärkeimpiä arvoja. Entä jos sairastun tai läheiseni sairastuu? Elämä – myös terveys – on lahja, mikään ei ole itsestään selvää ja itselle automaattisesti kuuluvaa. Mitä on rohkeus elämässä sairauden kanssa ja siitä huolimatta? Laajentaako se näkökulmaani, muuttaako asennoitumistani? Mitä hyvää nyt … Lue lisää

Rohkeutta elämän epävarmuudessa – uskallanko elää? -webinaari

Webinaarin tallenne 14.10.2020, puhujana logoterapeutti Pirjo Möller. Rohkeutta elämän epävarmuudessa – uskallanko elää? Kysymys on ajassamme tällä hetkellä kovin aiheellinen. Elämän eri vaiheissa herää jokaisella ihmisellä tulevaisuutta koskevia kysymyksiä ja pelkoja, koska tulevaisuus on aina epävarma. Korona-aika on kuitenkin tuonut jopa toimintakykyä lamaannuttavat pelot korostetusti esille niin yksilö- kuin yhteiskuntakeskeisesti. Mitä rohkeus on, miten se … Lue lisää

Ihmisestä on kysymys

Logoterapeutit LTI/LIF® Pirjo Möller ja Tuula Katainen kirjoittivat logoterapian ihmiskäsityksestä ja vanhustyöntekijä LTI® koulutuksesta Suomen Geronomiliiton julkaisemaan Geronomi -lehteen (1/2016). Artikkelissa esitellään logoterapian ihmiskäsitystä ja pohditaan sen merkitystä työssä yleensä sekä erityisesti vanhustenhoidossa. Lehden julkaisija Suomen Geronomiliitto ry valvoo geronomi (AMK) -tutkinnon suorittaneiden geronomien ja geronomiopiskelijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja. Liiton tavoitteena on edistää jäsentensä ja vanhustyön eri ammattialojen välistä yhteistoimintaa sekä parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Yhdistys työskentelee geronomien ammattitiedon ja -taidon kehittämiseksi sekä geronomi (AMK) -tutkinnon ja osaamisen tunnettavuuden lisäämiseksi.