Valikko

Mielen kuntokoulua -kurssi 12.6. Hämeenlinnassa

Mielen kuntokoulua -kurssi Kuvaus Kurssilla käsitellään prof. Viktor E. Franklin kehittämän logoterapian ajatuksia mielen hyvinvointiin ja elämän tarkoituksen löytämiseen. Kokonaisvaltainen kunnosta huolehtiminen on elämänlaatua nostava ja jo tunnettu keino. Fyysinen ja psyykkinen kuntokoulu ovat tuttuja käsitteitä, mutta mielen kuntokoulua tarvitaan niiden lisäksi. Ajatus pohjautuu logoterapian ihmiskäsitykseen, missä fyysinen, psyykkissosiaalinen ja henkinen olemuspuoli muodostavat kokonaisuuden ja … Lue lisää

Minun elämäni – verkkokurssi 5.9. alkaen

Omaa elämänkulkua tarkastellaan logoterapeuttisista näkökulmista sellaisena kuin se meille tällä hetkellä näyttäytyy. Parhaimmillaan sekä menneisyys, tulevaisuus että tämä hetki koetaan tarkoituksellisina ja voimavaroja antavina.

Läsnäolo- ja verkkokoulutuksiin on jatkuva haku ja uusi ryhmä perustetaan, kun osallistujia on riittävästi.

Lapsistamme ja nuoristamme on kysymys -verkkokurssi 4.10.-5.10.

Lapsistamme ja nuoristamme on kysymys. Miten logoterapian ajatukset auttavat lapsen kohtaamisessa ja tukemisessa? -verkkokurssi Kuvaus Ajassamme on selkeästi antropologista, eettistä ja eksistentiaalista kriisiä, jossa ihmisyys ja jokaisen ihmisen elämän arvo ja tarkoituksellisuus ovat kadoksissa. Lapset ja nuoret kokevat sen usein toivottomuutena, ahdistuneisuutena ja mm. agressioina, depressioina, addiktioina. He kaipaavat rinnalleen kuuntelevaa, läsnäolevaa aikuista kasvuun kuuluvien … Lue lisää

Uusi ura eläkkeellä -webinaari 17.4.2023 klo 18 

Eläkkeelle siirtyminen ei aina tarkoita työuran loppumista. Yhä useammalle meistä eläkkeelle jääminen merkitsee nykyisin vapauden ja rentoutumisen lisäksi myös uuden uran aloittamista. Uusi ura voi merkitä monia erilaisia asioita, kuten yrittäjyyttä, vapaaehtoistyötä, koulutusta, yhteiskunnallista vaikuttamista tai vaikkapa kokonaan uutta työpaikkaa.