Valikko

Logoterapiasta ymmärrystä eri elämän- ja ammattialoille -webinaari

Webinaari tallenne 21.9.2021, järjestäjänä Suomen Logoterapiainstituutti Oy. Logoterapia on arvo- ja voimavarasuuntautunut sekä tarkoituskeskeinen ajattelutapa työssä sekä lähestymistapa asiakkaan kohtaamisessa. Keskeiset ajatukset tukevat ihmisenä olemista, lohduttavat, ennaltaehkäisevät ja auttavat löytämään mahdollisuuksia tässä ajassa ja tulevaisuudessa. Se keskittyy jokaisessa ihmisessä löytyvään terveeseen ja toimivaan, jota voi tukea ja vahvistaa sekä auttaa sen tiedostamisessa ja näkyväksi tekemisessä. … Lue lisää

Lapsen, nuoren ja auttajan hätä – uutta ammatillisuutta kohtaamiseen ja kasvun tukemiseen -webinaari

Menneisyytemme ei milloinkaan täysin määritä tulevaisuuttamme. Meillä kaikilla on mahdollisuus kehittyä loppuun saakka. Viktor E. Frankl Onko lapsilla ja nuorilla diagnoosi- ja traumakeskeisessä ajassamme kasvurauhaa ja mahdollisuutta kehittyä ainutkertaiseksi omaksi persoonaksi? Logoterapiainstituutin kaikille lasten ja nuorten kanssa toimiville suunnatut erikoistumisopinnot alkavat alkuvuodesta 2022. Katso webinaaritallenne, jossa lastensuojelun ammattilaiset kertovat lasten kohtaamisesta logoterapeuttisista näkökulmista sekä ammattilaisen kulkemasta polusta lasten … Lue lisää

Löytyykö rohkeutta? -webinaari

Webinaaritallenne 19.5.2021 järjestäjänä Suomen Logoterapiainstituutti Oy ja Suomen Logoterapeutit LIF Ry Kuluneen talvikauden aikana Logoterapiainstituutin webinaareissa on keskusteltu rohkeudesta, uskalluksestamme elää kaikenlaisen epävarmuutta luovan keskellä. Terveys, meille kaikille tärkeä arvo, lisää tai vähentää elämänrohkeutta, tilanteesta riippuen. Samoin tapahtuu erilaisten elämän saranakohtien äärellä, miten osaamme näihin asennoitua. Olemme miettineet, miten häpeä ja syyllisyys rajoittavat elämäämme ja … Lue lisää

Elämänilo ja huumori voimanlähteenä -webinaari

Webinaaritallenne 14.4.2021 Elämänilo on joskus hukassa ja sitä voi olla vaikea löytää etsiskelystä huolimatta. Mitä enemmän etsin, sitä vaikeampi on löytää. Mistä ja mitä etsin? Elämänilo syntyy itseäni vahvistavista arvoista ja niiden todeksi elämisestä. Toisten hyväksi toimimisesta, hienoista hetkistä nauttimisesta sekä elämysten ja yhteisen ilon kokemisesta, myönteisestä asennoitumisesta. Elämänrohkeus, uskallus tarkastella elämää uusista näkökulmista, vahvistaa … Lue lisää

Luopuminen elämässä ja elämästä -webinaari

kuolema

Elämä on luonnostaan jatkuvaa muutosta, luopumista, saamista ja jälleen luopumista. Miten opetella luopumaan siten, että se ei järkytä elämän perustaa ja sumenna elämän merkityksellisyyttä? Viekö tieto omasta tai läheisen kuolevaisuudesta elämänrohkeuden, elämänilon ja mielekkyyden? Mitä menetän, kun menetän läheiseni? Mitä menetän, kun itse tiedän kuolevani? Mitä jää jäljelle? Kaikkihan ihmiset ovat kuitenkin kuolevaisia, joten teema … Lue lisää

Rohkeus, resilienssi ja hengen uhmavoima -webinaari

Webinaarin tallenne 17.2.2021 klo 18 järjestäjänä Suomen Logoterapiainstituutti Oy ja Suomen Logoterapeutit LIF ry. Miten vastaamme elämän esittämiin kysymyksiin? Alistummeko vai nostaako uhmakkuus päätään? Vai jotain siltä väliltä? Onko resilienssistä apua ennaltaehkäisyyn vai tilanteista selviytymiseen? Entä mikä on hengen uhmavoiman paikka ja tehtävä elämän haastaessa? Mitä nuo sanat oikein tarkoittavat ja miten niiden avulla voimme … Lue lisää

Häpeä ja syyllisyys elämänrohkeutta rajoittamassa -webinaari

Webinaaritallenne 20.1.2021 järjestäjänä Suomen Logoterapiainstituutti Oy, puhujina Päivi Raikaslehto sekä Pirjo Möller. Häpeän ja syyllisyys vievät tilaa omalta hyvinvoinnilta ja pitkittyneenä sävyttävät elämää ja ihmissuhteita. Mistä häpeä kumpuaa? Mikä saa tunteen pintaan joillakin herkästi ja usein, joillakin tuskin koskaan. Onko syyllisyyskin tunne, jonka syystä en ole oikein selvillä. Vai onko syyllisyys aitoa, olen ehkä tehnyt … Lue lisää

Elämän saranakohdat – uusia alkuja -webinaari

Webinaari 9.12.2020 klo 18 järjestäjänä Suomen Logoterapiainstituutti Oy. Puhujana Pirjo-Riitta Kataja Mitä ovat elämän saranakohdat? Muutosvaiheita, joissa samalla tavalla jatkaminen ei enää tule kyseeseen. Saranakohdat voivat johtua sekä positiivisista että negatiivisista osaksemme tulleista elämämme tapahtumista. Meidän tulee prosessoida uutta tilannetta jollain lailla. Mitä eväitä voimme prosessiimme saada Logoterapeuttisesta lähestymistavasta? Mihin suuntaan edessä oleva ovi avautuu … Lue lisää

Terveys elämän arvona -webinaari

Suomen Logoterapiainstituutin webinaari tallenne 11.11.2020. Puhujina Päivi Raikaslehto sekä Pirjo Möller. Terveys, yksi elämän tärkeimpiä arvoja. Entä jos sairastun tai läheiseni sairastuu? Elämä – myös terveys – on lahja, mikään ei ole itsestään selvää ja itselle automaattisesti kuuluvaa. Mitä on rohkeus elämässä sairauden kanssa ja siitä huolimatta? Laajentaako se näkökulmaani, muuttaako asennoitumistani? Mitä hyvää nyt … Lue lisää

Rohkeutta elämän epävarmuudessa – uskallanko elää? -webinaari

Webinaarin tallenne 14.10.2020, puhujana logoterapeutti Pirjo Möller. Rohkeutta elämän epävarmuudessa – uskallanko elää? Kysymys on ajassamme tällä hetkellä kovin aiheellinen. Elämän eri vaiheissa herää jokaisella ihmisellä tulevaisuutta koskevia kysymyksiä ja pelkoja, koska tulevaisuus on aina epävarma. Korona-aika on kuitenkin tuonut jopa toimintakykyä lamaannuttavat pelot korostetusti esille niin yksilö- kuin yhteiskuntakeskeisesti. Mitä rohkeus on, miten se … Lue lisää